Bedelli Askerlik Ödemeleri Hangi Bankaya Yapılacak

Cezaevinde Olanların Bedelli Askerlik Kanunundan Faydalanması

Bedelli Askerlik Başvurusu Nasıl Yapılır 2018

2019 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

2019 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Bedelli Askerlik 23 Temmuz, 14:53'de eklendi

Bedelli askerlik yapmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri kalıcı bedelli askerlikte ücretin ne kadar olacağı konusuydu. Bu konuya 7179 Sayılı Askeralma Kanunu ile açıklama getirildi ve açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MADDE 9- (1) İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.

(2) İstekli sayısının bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması hâlinde, bedelli askerlikten yararlanabilecek olanlar kura ile seçilir. İstekli sayısının yararlandırılacak sayısından az olması durumunda kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilir. Yararlanma şartlarını haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulur. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez.

(3) Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Bedel ödenmesi ve uygulamaya ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde kapsamında sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar kapsam dışına çıkarılarak bu kişilere erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlattırılır. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri hâlinde geri ödeme yapılır.

(6) Bedelli askerlik hizmetinden; fiilî askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar.

(7) Seferberlik ve savaş hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz.

2019 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Daire Başkanlığı insanların kafasındaki karışıklığı gidermek için bu konuya özel bir açıklama yaptı. Açıklamada bedelli askerlik ücretinin 2019 yılı için 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL olduğunu açıkladı. Yani kalıcı bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyen kişiler bu ücreti ödemek zorunda.

Bedelli Askerlik Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi bir duyuru yayımlandı ve bedelli askerlik yapmak isteyenlere şu şekilde bir çağrı yapıldı. Bu çağrı metni aşağıdaki gibidir. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;

a. Yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz 2019’da başlayacak, kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacaktır. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik
eğitimi için silâhaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacaktır.

b. Kanunun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019’da (dahil) yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 01 Kasım 2019’a (dahil) kadar; diğer hak sahibi
yükümlüler ise 31 Aralık 2019’a (dahil) kadar yapacaktır.

c. Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33.230 (otuzüçbinikiyüzotuz) TL’dir. Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası
ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.

Yorumlar

Konuyla İlgili Sorularınızı Aşağıdaki Bölümden Sorabilirsiniz

  Subscribe  
Bildir