Bedelli Askerlik Para İadesi

Sağlık Sebebiyle Askerliği Erteli Olanların Bedelli Askerlik İşlemleri

Bedelli Askerlik Yoklamasında Askere Elverişli Değildir Raporu Alanlar

Yeni Askerlik Sisteminde Bedelli Askerlik Nasıl Olacak?

Mevzuata Göre Bedelli Askerlik Yapma Şartları

Bedelli Askerlik 23 Temmuz, 16:09'de eklendi

7179 Sayılı Askeralma Kanunu resmi gazate de yayımlandı ve bedelli askerlik kalıcı hale geldi. Gelin hep birlikte bu kanunun detaylarına bakalım ve kimlerin bedelli askerlikten ne şartlarla yararlanabileceğini birlikte inceleyelim. Bedelli askerlik konusu 7179 Sayılı Askeralma Kanununun 9. maddesinde detaylı olarak açıklanmıştır. İşte kanun metni:

Bedelli askerlik
MADDE 9- (1) İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar. (Yorum: Yani diyor ki kanuna göre bedelli askerlik kalıcı hale geldi ve bedelli askerlik ücreti ise her yıl düzenli olarak artırılacak.)

(2) İstekli sayısının bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması hâlinde, bedelli askerlikten yararlanabilecek olanlar kura ile seçilir. İstekli sayısının yararlandırılacak sayısından az olması durumunda kura çekimi yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilir. Yararlanma şartlarını haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi tutulur. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni bir hak verilmez. (Yorum: Bedelli askerlikten faydalanmak isteyen çok kişi olursa bu kişiler arasından seçim yapılacak. Bir kısmı bedelli askerlik yaparken kura sonucunda adı çıkmayanlardan tecil hakkı olanlar sonraki kuraya katılacak. Tecil hakkı olmayanlar mecburen askere gidecek. Bedelli askerlik çıkıp bedelli askerlikten faydalanmayanlar ise bir daha bedelli yapamayacak)

(3) Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır.

(4) Bedel ödenmesi ve uygulamaya ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(5) Bu madde kapsamında sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar katılmayanlar kapsam dışına çıkarılarak bu kişilere erbaş ve er statüsünde askerlik hizmetleri tamamlattırılır. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri hâlinde geri ödeme yapılır.

(6) Bedelli askerlik hizmetinden; fiilî askerlik hizmetine başlayanlar, bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya saklı olanlar yararlanamazlar. (Yorum: en önemli maddelerden biri budur. 1 Gün bile askerlik yaptıysanız bedelli askerliğe başvuramazsınız. Bakaya yada yoklama kaçağı olanlar da bedelli askerlikten kesinlikle faydalanamaz.)

Bedelli Askerlikte Yaş Şartı Kaçtır?

20 Yaşından büyük olmak şartı askerlik yaşındaki dileyen herkes bedelli askerliğe başvuru yapabilir. Yeni mevzuata göre artık dileyen herkes bedelli askerlikten yaş sınırı olmadan faydalanabiliyor.

Bedelli Askerlik Süresi Kaç Gündür?

Mevzuatta “İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenecek sayıda yükümlü, 240.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel tutarını silahaltına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları hâlinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.” ifadesi bulunuyor. Şartları sağlayan ve bedelli askerlik yapmaya kura sonucu hak kazananlar 1 ay temel askerlik eğitimine katılmak zorundadır.

Kimler Bedelli Askerlikten Faydalanamaz?

Askerlik yapmaya engel sağlık sorunu olup “askerlikten muaftır” raporu alanlar, 1 gün dahi olsa askerlik yapanlar, bakaya, yoklama kaçağı ve saklı olanlar bedelli askerlikten faydalanamaz.

Bedelli Askerlik Şartları Nelerdir?

Yeni askerlik sistemine göre bedelli askerlik yapabilmek için yaş şartı yok.

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik yapmak isteyenler 1 aylık temel askerlik eğitimine tabi tutulacak ve sonra terhis edilecekler.

Yani kısaca artık BEDEL  + 1 AYLIK TEMEL ASKERLİK hizmeti yapılarak bedelli askerlikten faydalanılabilecek.

Bakaya ve Yoklama Kaçakları Bedelli Askerlikten Faydalanabilir mi?

Bakaya ve yoklama kaçağı olanlar kanun çıktıktan sonra 1 defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlikten faydalanabilecek. Bu hakkını kullanmayanlar bir daha bedelli askerlikten kesinlikle faydalanamayacak. Yani bakaya durumda olanların kanun çıktıktan sonra acele etmeleri ve bedelli askerlikten faydalanmaları gerekecek. 1 Defaya mahsus olarak verilecek bedelli hakkından faydalanmak için bakaya ve yoklama kaçağı olanların acele etmesi gerekecek.

Herkes Bedelli Askerlik Yapmak İsterse Ne Olacak?

Eğer bedelli askerlik yapmak isteyenlerin sayısı çok fazla olur ise o zaman bedelli askerlik yapmak isteyenler arasından kura çekilecek. Kura sonucunda adı çıkanlar bedelli askerlikten faydalanacak. Kura sonunda adı çıkmayanlar normal askerlik yapacak. Şöyle bir örnek verelim. Her celp döneminde Milli Savunma Bakanlığı kaç kişinin bedelli askerlik yapacağına karar verecek. Diyelim ki ağustos celp döneminde 150 000 kişi bedelli askerlik yapmak istedi. Milli Savunma Bakanlığı ise 100 000 kişi bu celp döneminde bedelli askerlik yapabilir dedi. O durumda 150 000 kişi arasından kura çekilecek ve adları çıkanlar bedelli askerlik yapacak. Diğer bedelli adayları ise normal askerlik yapacaklar.

Yorumlar

Konuyla İlgili Sorularınızı Aşağıdaki Bölümden Sorabilirsiniz

  Subscribe  
Bildir